П`ятниця, 2019-11-22, 1:10 AM
Вітаю Вас Гість | RSS

Миргородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7

Меню сайту
Про школу
Випускникам
Влітку
Гаряча лінія
Наше опитування
Оцініть наш сайт
Всього відповідей: 28
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог статей

Головна » Статті » Виховна робота » Виховна робота в школі

Модель управління виховною системою відповідно концептуальних засад та змісту виховного процесу

Управління виховної системою - це особливе управління, воно глибоке. Управління здійснюється системою в цілому і кожним її компонентом окремо з урахуванням його своєрідності.
Сукупність методів управління складають:

 • вербальні методи: індивідуальні (консультація, бесіда), групові (інструктаж, нарада, збори);
 • дослідницькі методи: вивчення передового досвіду, атестування педагогічних кадрів, анкетування та інтерв'ювання, підготовка, друкування матеріалів (газет, збірників, статей, методичних рекомендацій) про діяльність педагогічного й учнівського колективів;
 • ілюстративно-показникові методи: моделювання структури організації виховного процесу, побудова графіків, таблиць;
 • техніко-технологічні методи: застосування технічних засобів і пристроїв (комп'ютера, телебачення, радіо тощо).

1. Навчально-пізнавальний
Логічним продовженням урочної навчально-пізнавальної діяльності є позакласна, яка спрямована на задоволення інтересів і запитів дітей. При її організації, крім загальнодидактичних, необхідне керуватися і такими специфічними принципами, як добровільність, ініціатива учнів, самодіяльність, заняття за інтересами.
Види діяльності:  предметні тижні, конкурси, вікторини, години спілкування, інтелектуальні ігри, поетичні конкурси, зустрічі з цікавими людьми, ділові ігри.

 

2. Національно-патріотчний  (ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави).
Метою національно-патріотичного виховання є сприяння вихованню у молодого покоління почуття патріотизму, формування особистості на засадах духовності, моральності, толерантності, забезпечення створення умов для інтелектуального, культурного та фізичного розвитку, реалізації науково-технічного та творчого потенціалу молодих громадян, виховання молодої людини - патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, демократичну, правову і соціальну державу, виявляти національну гідність, знати і цивілізовано відстоювати свої громадянські права та виконувати обов'язки, сприяти громадянському миру і злагоді в суспільстві, бути конкурентоспроможним, успішно самореалізуватися в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал, носій української національної культури.
Головною домінантою національно-патріотичного виховання молоді є формування у особистості ціннісного ставлення до навколишньої дійсності та самої себе, активної за формою та моральної, за змістом, життєвої позиції. В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідею розвитку української державності як консолідуючий чинник розвитку суспільства й нації в цілому. Форми й методи виховання базуються на українських народних традиціях, кращих надбаннях національної та світової педагогіки й психології.
Види діяльності:  конкурс патріотичної пісні, акція „Ветеран живе поруч”, зустрічі з ветеранами, робота гуртка патріотичного спрямування „Патріот”, збір матеріалів для куточка бойової слави.

3. Правове виховання (ціннісне ставлення до свого соціального”Я”).
Одним із аспектів усебічного розвитку особистості є висока правова культура. Адже не можна вважати фізично здорову людину гармонійно розвиненою, коли вона, маючи широкі знання, добре працюючи або навчаючись, порушує закони, права. Здатність людини розуміти правила співжиття і вимоги законів та відповідним чином поводитися не є вродженою, вона формується під впливом спеціальних виховних заходів, є наслідком спілкування з іншими людьми, участі в різних видах діяльності.
Правове виховання — виховна діяльність школи, сім'ї, правоохоронних органів, спрямована на формування правової свідомості та навичок і звичок правомірної поведінки школярів.
Мета правового виховання учнів — формування в них правової культури громадянина України, що складається передусім зі свідомого ставлення до своїх прав і обов'язків перед суспільством і державою, закріплених у Конституції України, з глибокої поваги до законів і правил людського співжиття, готовності дотримуватися й виконувати закріплені в них вимоги, що виражають волю та інтереси народу, активної участі в управлінні державними справами, рішучої боротьби з порушниками законів
Види діяльності: тижні, місячники правових знань, зустрічі з представниками правоохоронних органів, предметний тиждень правознавства, конкурси, вікторини.


4. Морально-етичний (ціннісне ставлення до людей).
Морально-етичне виховання — це діяльність школи і сім'ї з формування стійких моральних якостей, почуттів, навичок, звичок, поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі.
Завдання морально-етичного виховання - це прищеплення і розвиток моральних почуттів, переконань і потреби поводити себе згідно з моральними нормами, що діють у суспільстві; опанування духовної культури людства, нації, найближчого соціального оточення; наслідування кращих моральних зразків своєї родини, українського народу, загальнолюдських моральних цінностей.
Види діяльності: годин спілкування, круглі столи, диспути, анкетування.
5. Художньо-естетичний (ціннісне ставлення до культури і мистецтва).
Важливою складовою всебічного гармонійного розвитку особистості є художньо-естетичний напрям виховання.
Художньо-естетичне виховання — складова частина виховного процесу, безпосередньо спрямована на формування здатності сприймати і перетворювати дійсність за законами краси в усіх сферах діяльності людини.
У процесі художньо-естетичного виховання формуються естетична свідомість і поведінка школяра.
Види діяльності: відвідуваня музеїв,  виставок,  зустрічі із митцями, концерти, фестивалі, конкурси, робота гуртка вокалу, тематичні вечори відпочинку, вечори поезії, художні вернісажі, підготовки та проведення різноманітних мистецьких заходів,  шкільних  свят  з використання музики,  театралізації,  кіно та відео, декоративного оформлення .

6. Екологічне виховання (ціннісне ставлення до природи).

Екологічне виховання — систематична педагогічна діяльність, спрямована на розвиток в учнів екологічної культури.
Завдання екологічного виховання — сприяти накопиченню екологічних знань, виховувати любов до природи, прагнення берегти, примножувати її, формувати вміння і навички діяльності в природі.


Екологічне виховання передбачає розкриття сутності світу природи — середовища перебування людини, яка повинна бути зацікавлена у збереженні цілісності, чистоти, гармонії в природі. Це передбачає уміння осмислювати екологічні явища, робити висновки про стан природи, розумно взаємодіяти з нею. Естетична краса природи сприяє формуванню моральних почуттів обов'язку і відповідальності за її збереження, спонукає до природоохоронної діяльності.
Види діяльності: акції, вікторини, конкурси, предметні тижні з біології, географії, малі походи.

7. Спортивно-оздоровче виховання (ціннісне ставлення до себе).
Спортивно-оздоровче виховання — система соціально-педагогічних заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я та загартування організму, гармонійний розвиток форм, функцій і фізичних можливостей людини, формування життєво важливих рухових навичок та вмінь.
Виховання підростаючого покоління фізично здоровим — важливе завдання сім'ї та школи.
Види діяльності: веселі старти "Тато, мама, я – спортивн сім´я", дні здоров´я, шкільні спартакіади, змагання з різних видів спорту, робота пришкільного табору.


 

8. Трудове виховання (ціннісне ставлення до праці).

Трудове виховання є практичною підготовкою молодого покоління до участі в суспільному виробництві і водночас найважливішим елементом морального, інтелектуального та естетичного виховання
Трудове виховання — процес залучення школярів до різноманітних педагогічно організованих видів суспільне корисної праці з метою передання їм певного виробничого досвіду, розвитку в них творчого практичного мислення, працьовитості й свідомості людини праці.
Людина розвивається духовно й фізично тільки в праці. Без праці вона деградує. Будь-які спроби уникнути продуктивної праці призводять до негараздів і для особистості, і для суспільства.
У процесі фізичної праці в учнів розвиваються мускулатура різних частин тіла, координація і точність рухів, зграбність, сила, витривалість. Праця сприяє їх розумовому розвиткові. Діти, зайняті різними видами праці, кмітливіші, винахідливіші, вони стикаються з різними знаряддями праці, матеріалами, дізнаються про їх призначення, збагачують свій словниковий запас. Участь школярів у трудових процесах позитивно впливає на їх поведінку, дисциплінує.
Види діяльності: трудові десанти, конкурси прикладного мистецтва, літня трудова практика, профорієнтаційна робота


ХІ. Напрямки роботи з батьками в школі


 1. Ознайомлення з умовами життя сім'ї, її психологічним кліматом, особливостями пове¬дінки дитини в сім'ї.
 2. Визначення рівня педагогічної культури батьків.
 3. Виявлення труднощів, які відчувають батьки.
 4. Виявлення позитивного досвіду сімейного виховання з метою його поширення.
 5. Здійснення колективного, диференційо¬ваного та індивідуального педагогічного впливу на батьків на основі ретельного аналізу.
 6. Допомога батькам у підвищенні їхньої педагогічної культури, організації родинного життя як джерела самовиховання дитини.
 7. Залучення батьків до організації поза¬шкільної виховної роботи.
 8. Поширення досвіду роботи з батьками
 9. Створення банків науково-методичної інформації з проблем сім'ї, роботи з батьками та  сімейного виховання.

Форми роботи з батьками


 1. Батьківські збори.
 2. Бесіди (колективні, групові, індивідуальні)
 3. Конференції.
 4. Диспути, дискусії.
 5. Перегляд фільмів на педагогічні теми.
 6. Дні відкритих дверей.
 7. Відкриті уроки для батьків.
 8. Клуби для батьків, консультпункти.
 9. Семінари-практикуми.
 10. Оформлення куточків для батьків.
 11. Телефон довіри.
 12. Проведення соціологічних дослідження.
 13. Сімейні вечори.

Виховна система - це відкрита система, яка консолідує всі наявні соціальні інститути навколо вирішення її завдань.
Для виховної системи характерні: розвиток, орієнтація учнів і вчителів на творчість, глибока інтеграція основної та додаткової освіти, сприятливий психологічний клімат, подання права вибору, пошук особистісно-орієнтованих технологій і форм виховання.

Категорія: Виховна робота в школі | Додав: mirgorodschoolseven (2018-03-24)
Переглядів: 113 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Пошук
Свята та події
Календар свят України. Мова ділового спілкування
Шкільний YouTube
Новини
Вхід на сайт

Copyright MyCorp © 2019
uCoz