Четвер, 2022-09-29, 4:05 AM
Вітаю Вас Гість | RSS

Миргородська ЗОШ №7

Меню сайту
Гарячі телефони
Наше опитування
Оцініть наш сайт
Всього відповідей: 39
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог статей

У категорії матеріалів: 374
Показано матеріалів: 1-10
Сторінки: 1 2 3 ... 37 38 »


СХЕМА САМОАНАЛІЗУ УРОКУ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

http://www.ukr.life/uk/osvita/shema-samoanalizu-uroku-v-pochatkovih-klasah/?fbclid=IwAR0OwOBxgFrA8v5Dy4etWWeeWLbMm9LYefm0tY7C4BvgZcUU6PEAxkNjYK8

1Загальна структура уроку.

Основна дидактична мета уроку: його місце в системі уроків з теми, основні моменти уроку, дозування часу, дотримання основних вимог до оформлення уроку, використання часу на уроці.

2. Реалізація основної дидактичної мети уроку.

Виконання вимог програми, співвідношення матеріалу, поясненого на уроці і даного на самостійну роботу, організація сприйняття, уваги, пізнавального інтересу, організація первинного закріплення матеріалу, перевірка якості знань, використання розділу і програм, вимоги до знань, опитування учнів.

3. Розвивальний аспект уроку.

Залучення учнів до здійснення основних розумових операцій, подолання посильних труднощів, розвиток пізнавальної самостійності й послідовності, науковості, міцність знань.

4. Дотримання основних принципів дидактики.

Принцип наочності, свідомості і активності в роботі вчителя і учнів, доступності і посильності, систематичності і послідовності, науковості, зв’язку теорії з практикою, міцності знань.

5. Методи навчання.

Методи введення нового матеріалу, закріплення і вироблення вмінь і навичок, контролю; відповідність методів загальної спрямованості навчання дидактичній меті; залежність вибору методів навчання від матеріального забезпечення навчального процесу.

6. Виховний аспект уроку.

Використання виховних можливостей змісту навчального матеріалу, формування світогляду, зв’язок із життям, виховання сумлінного ставлення до праці, навчання, використання виховної можливості оцінки, виховний вплив особистості вчителя.

7. Вчитель на уроці.

Підготовка до уроку, роль конспекту, види діяльності на уроці, контакт із класом, індивідуальний підхід до учнів, значення предмета, захопленість ним, зовнішній вигляд учителя.

8. Робота учнів на уроці.

Підготовка учнів до уроку, активність на різних етапах уроку, види діяльності, культура мови, дисципліна, ставлення до предмета, динаміка працездатності, моменти найвищої активності, зниження працездатності, їхні причини, рівень сформованості вміння вчитися.

9. Гігієнічні умови уроку.

Приміщення, його основна оснащеність, меблі, дотримання принципу розташування, розклад на день, вплив гігієнічних умов на динаміку працездатності на уроці.

Самоаналіз уроку

1. Яке місце даного уроку в темі, розділі, курсі? Як він пов’язаний з попереднім, на що в них спирається? Як цей урок працює на наступні уроки, теми, розділи? В чому специфіка цього уроку? Який його тип: – урок подачі нового матеріалу; – урок закріплення знань, умінь та навичок; – урок перевірки знань, умінь та навичок; – комбінований урок

2. Дайте характеристику реальних можливостей учнів . Які особливості були враховані при плануванні уроку?

3. Які завдання розв’язувались на уроці: – навчальні; – виховні, – розвиваючі. Чи був забезпечений їх комплекс, взаємозв’язок? Які завдання були головними, стержневими? Як враховані в завданнях класу його особливості, особливості окремих груп школярів?

4. Чому вибрана структура уроку була раціональною для розв’язання цих завдань? Чи раціонально виділене місце на уроці для опитування , вивчення нового матеріалу, закріплення вивченого тощо? Чи раціонально розподілено час, відведений на всі етапи уроку? Чи були логічними зв’язки між етапами уроку?

5. На чому (на яких поняттях, питаннях, фактах) акцентувалася увага і чому виділено головне, суттєве?

6. Чи здійснювався диференційований (особистісно зорієнтований) підхід до учнів? Як він здійснювався, чому саме так?

7. Яке поєднання методів, принципів навчання вибрано для розкриття нового матеріалу? Обґрунтуйте вибір

методів навчання:

– монологічний,

– демонстративний,

– діалогічний,

– евристичний,

– пошуковий,

– алгоритмічний,

– програмовий

методів викладання

– інформаційно-повідомляючий

– пояснювальний

– спонукаючий

– інструктивний

методів роботи учнів

– виконавський

– реконструктивний

– частково-пошуковий

– пошуковий

– творчий

принципів навчання

– науковість

– доступність

– наочність

– проблемність

– самостійність і активність учнів

– системність і послідовність

– врахування індивідуальних особливостей учнів

– диференціація

– інтеграція

– стійкість засвоєння знань, умінь і навичок

– зв’язок навчання з життям

– єдність освітніх, розвиваючих, виховних функцій навчання

методи опитування учнів

– біля дошки

– з місця

– за картками

– розв’язування задач

– виконання вправ

форми опитування учнів:

– індивідуальні

– групові

– фронтальні

– письмові

– усні

8. Як було організовано контроль за засвоєнням знань, умінь, навичок? У яких формах і якими методами здійснювався? Чому?

9. Як використовувався навчальний кабінет? Які засоби навчання:

– об’єкти навколишнього середовища,

– таблиці,

– картки,

– ілюстрації,

– ТЗН,

– комп’ютерні презентації,

– мультимедійні засоби мавчання,

– книги,

– підручники,

– записи на дошці,

– інше.

10. За рахунок чого забезпечувалась висока (низька) працездатність школярів протягом уроку?

11. За рахунок чого на уроці підтримувалась хороша психологічна атмосфера спілкування? Як було реалізовано виховний вплив особи вчителя?

12. Як і за рахунок чого забезпечувалось на уроці (і в домашній роботі школярів ) раціональне використання часу, попередження перевтоми учнів?

13. Які були продумані «запасні методичні ходи» на випадок непередбачуваної ситуації?

14. Чи вдалося повністю реалізувати всі поставлені завдання? Якщо не вдалося, то які і чому? Коли вчитель планує виконати нереалізоване?

15.Чи мала місце мотивація оцінок за роботу на уроці.

16. Місце домашнього завдання в реалізації мети уроку. Обґрунтування і пояснення домашнього завдання.

17. Чи вдалося організувати роботу дітей з оцінки власної діяльності на уроці з позицій досягнення цільової установки.

18. Рівень досягнення мети уроку.

УРОК

Сучасні методики і технології навчання / Дистанційне навчання / Дія | Переглядів: 43 | Додав: mirgorodschoolseven | Дата: 2021-12-26 | Коментарі (0)

Сервіс, який сьогодні дуже поширено використовується, об’єднує в собі всі інструменти Office 365 та є безкоштовним для навчальних закладів, що вкрай важливо. На вебінарі ми розглянемо багато питань - як створювати команди, завдання, спілкуватися в чаті, покажемо способи систематизації домашніх завдань тощо Ми розкажемо, як з Microsoft Teams організувати дистанційне навчання та легко користуватися надалі в звичайному освітньому процесі. Якщо Ви бажаєте бути в тренді та «літати в хмарах», тоді Вам до нас!

Програма вебінару:
0:28 Вітання та вступне слово
Які можливості для спілкування викладача з учнями передбачені в Teams?
08:36 дописи та оголошення в команді
20:42 додаткові можливості для обміну повідомленнями із застосуванням розширень
24:28 робота з файлами в команді та бібліотека класу
Як викладач може використовувати в своїй роботі блокнот для класу?
26:27 інтерфейс блокноту та його можливості
28:32 спільне використання блокноту з учнями
42:20 домашні завдання та тести у блокноті
Які можливості передбачені у Teams для домашніх завдань та тестувань?
49:48 попередня підготовка завдань та тестів
01:06:35 надсилання домашніх завдань учням
01:14:30 перевірка домашнього завдання та його оцінювання
01:16:10 Microsoft Forms для тестувань та контрольних робіт
01:23:39 Заключна частина та відповіді на питанняРекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти (тезисно)

 

 ✅Види оцінювання результатів навчання учнів: 1️⃣формувальне, 

2️⃣поточне,

3️⃣підсумкове: тематичне, семестрове, річне (тут детальніше).

Вибір оцінювання здійснює заклад: 

1️⃣за системою оцінювання, визначеною законодавством;

2️⃣за власною шкалою (заклад має визначити правила переведення загальної оцінки результатів навчання семестрового та річного оцінювання до системи, визначеної законодавством, для виставлення у Свідоцтві досягнень); 

3️⃣семестрове та підсумкове (річне) оцінювання результатів навчання здійснюють за 12-бальною системою (шкалою), а його результати позначають цифрами від 1 до 12.

4️⃣Адаптаційний період - БЕЗ оцінювання. За рішенням педагогічної ради (за потреби) заклад освіти може визначити адаптаційний період,  упродовж якого не здійснюється поточне та тематичне оцінювання.

5️⃣Слова чи бали? Рекомендовано в класних журналах і в Свідоцтві перед виставленням підсумкової оцінки у відповідних графах результатів навчання зазначати першу літеру («В», «Д», «С», «П» - рівні Високий, Достатній, Середній, Початковий) або за допомогою виставлення відповідних балів.

6️⃣Позитивне ставлення. Рекомендовано систему оцінювання результатів навчання в освітніх галузях «Мистецтво», «Соціальна та здоров’язбережувальна», «Фізична культура» здійснювати на позитивному ставленні до кожного учня, і враховувати не рівень недоліків та прорахунків а рівень особистих досягнень. Визначення досягнень учнів у рівнях (Високий, Достатній, Середній, Початковий) з зазначених вище галузей нададуть змогу вчителеві об’єктивно, але водночас, не пригнічуючи особистість, оцінити тих, хто не має яскраво виражених художніх чи фізичних здібностей, проте характеризується сумлінним ставленням до навчання, активністю, ініціативністю.

7️⃣Відмова від оцінювання.  За рішенням педагогічної ради заклад освіти може відмовитись від оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів освітніх галузей «Мистецтво», «Соціальна та здоров’язбережувальна», «Фізична культура» або визначити власну шкалу оцінювання.

☝️Де знайти критерії оцінювання? Орієнтовні критерії з кожного навчального предмета можуть міститися в ✔️навчальних програмах дисциплін,

 ✔️вони конкретизуються в освітній програмі закладу освіти.

 ☝️Не атестований. Якщо рівень результатів навчання учня (учениці) визначити неможливо з якихось причин, у класному журналі та свідоцтві досягнень, табелі навчальних досягнень роблять запис «не атестований(а) (н/а)».

 ⏺Особливі освітні потреби. Добір форм оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами здійснюють індивідуально з обов’язковим урахуванням їх можливостей функціонування, життєдіяльності та здоров’я.

Джерело - наказ Міністерства освіти і науки України

01 квітня 2022 р. No 289

о Пошук
Вхід на сайт
Шкільний YouTube
Освіта України
Влітку

Copyright MyCorp © 2022
uCoz